Jump to content

Recommended Posts

Hello guys,

 

Seems like no one was capable of creating translation to Czech, so here it is! :)

Right now i'm doing translation only by myself, so it can contain some typos or mistakes. I'm not a superior professional translator, just a fan of PZ, so i'm sorry for that ;).

 

Česky/Czech:

Za tu dobu, co PZ existuje, tak se nikdo neměl k překladu této skvělé hry. Určitě si zaslouží rozšíření do podvědomí lidí a není lepším způsobem, než větší herní přístupností pomocí mateřštiny. Pokud se tu najde další Čech, kterého PZ baví, tak ať se tu klidně ozve a dodá svoje návrhy k zlepšení překladu.

 

Files: CS-39-45-1.7z // Build 39 // 12.4.2018

 

(Zprávy o aktualizacích již nějakou dobu nepřidávám. Vždy ale změním datum u odkazu na soubor, když dojde k aktualizaci.)

Edited by Rsa Viper

Share this post


Link to post
Share on other sites

Good day everyone,

 

as I noticed, Rsa Viper did not yet update the translation since 14 September, so I decided to try to do so. I added the missing parts (which were stated in http://theindiestone.com/forums/index.php/topic/2103-official-translation-files/ thread) and modified some of Rsa Viper translations to be more accurate/correct.

 

-----

 

Zdravíčko všichni,

 

všiml jsem si, že Rsa Viper od 14. září neaktualizoval překlad a tak jsem se rozhodl, že se o to pokusím já. Doplnil jsem chybějící části (které byly vypsány ve vlákně http://theindiestone.com/forums/index.php/topic/2103-official-translation-files/) a poupravil jsem některé překlady od Rsa Vipera, aby byly přesnější, případně opravil některé pravopisné chyby. Doufám, že se nebude zlobit.

 

ContextMenu_CS:

ContextMenu_CS = {

ContextMenu_Destroy = "Zničit ",
ContextMenu_Grab = "Sebrat ",
ContextMenu_Sleep = "Spát",
ContextMenu_Fill = "Naplnit ",
ContextMenu_Drink = "Napít se",
ContextMenu_Turn_Off = "Vypnout",
ContextMenu_Turn_On = "Zapnout",
ContextMenu_Climb_through = "Prolést skrz",
ContextMenu_Add_sheet_rope = "Připevnit lano z prostěradla",
ContextMenu_Barricade = "Zabarikádovat",
ContextMenu_Unbarricade = "Odbarikádovat",
ContextMenu_Add_sheet = "Přidat prostřeradlo",
ContextMenu_Open_window = "Otevřít okno",
ContextMenu_Close_window = "Zavřít okno",
ContextMenu_Smash_window = "Rozbít okno",
ContextMenu_Open_curtains = "Roztáhnout závěsy",
ContextMenu_Close_curtains = "Zatáhnout závěsy",
ContextMenu_Remove_curtains = "Odstranit závěsy",
ContextMenu_Open_door = "Otevřít dveře",
ContextMenu_Close_door = "Zavřít dveře",
ContextMenu_Orders = "Rozkazy",
ContextMenu_Follow_me = "Následuj mě",
ContextMenu_Team_up = "Střež",
ContextMenu_Team_up = "Zůstaň",
ContextMenu_Team_up = "Připoj se",
ContextMenu_Walk_to = "Přesunout se",
ContextMenu_Grab_one = "Sebrat 1",
ContextMenu_Grab_half = "Sebrat polovinu",
ContextMenu_Grab_all = "Sebrat vše",
ContextMenu_Grab = "Sebrat",
ContextMenu_Put_in_Container = "Přesunout vedle",
ContextMenu_Equip_on_your_Back = "Vzít na záda",
ContextMenu_Eat = "Sníst",
ContextMenu_Equip_Primary = "Vzít jako hlavní",
ContextMenu_Equip_Secondary = "Vzít jako sekundární",
ContextMenu_Reload = "Nabít",
ContextMenu_Pour_into = "Nalít do ",
ContextMenu_Pour_on_Ground = "Vylít na zem",
ContextMenu_Take_pills = "Vzít prášky",
ContextMenu_Read = "Přečíst",
ContextMenu_Wear = "Obléct",
ContextMenu_Unequip = "Sundat",
ContextMenu_Apply_Bandage = "Obvázat",
ContextMenu_Dry_myself = "Usušit se",
ContextMenu_Drop = "Položit",
ContextMenu_Full = "Plné",
ContextMenu_Dig = "Kopat",
ContextMenu_Fertilize = "Pohnojit",
ContextMenu_Sow_Seed = "Vysét",
ContextMenu_Info = "Info",
ContextMenu_Remove = "Odstranit",
ContextMenu_Water = "Voda",
ContextMenu_Treat_Problem = "Vyřešit problém",
ContextMenu_Seeds = "semena",
ContextMenu_Harvest = "Sklízet",
ContextMenu_Keep = "Ponechat ",
ContextMenu_Smoke = "Kouřit",
-- Crafting menu
ContextMenu_Door = "Dveře",
ContextMenu_Stairs = "Schody",
ContextMenu_Floor = "Podlaha",
ContextMenu_Bar = "Bar",
ContextMenu_Furniture = "Nábytek",
ContextMenu_Fence = "Plot",
ContextMenu_Wooden_Stake = "Dřevěný kolík",
ContextMenu_Barbed_Fence = "Ostnatý plot",
ContextMenu_Wooden_Fence = "Dřevěný plot",
ContextMenu_Sang_Bag_Wall = "Zeď z pytlů s pískem",
ContextMenu_Wooden_Wall = "Dřevěná zeď",
ContextMenu_Wooden_Pillar = "Dřevěný sloup",
ContextMenu_Windows_Frame = "Okenní rám",
ContextMenu_Wooden_Floor = "Dřevěná podlaha",
ContextMenu_Wooden_Crate = "Dřevěná bedna",
ContextMenu_Table = "Stůl",
ContextMenu_Small_Table = "Malý stůl",
ContextMenu_Large_Table = "Velký stůl",
ContextMenu_Table_with_Drawer = "Stůl s šuplíkem",
ContextMenu_Wooden_Chair = "Dřevěná židle",
ContextMenu_Rain_Collector_Barrel = "Barel pro sběr dešťovky",
ContextMenu_Dark_Wooden_Stairs = "Tmavé dřevěné schody",
ContextMenu_Brown_Wooden_Stairs = "Hnědé dřevěné schody",
ContextMenu_Light_Brown_Wooden_Stairs = "Světle hnědé dřevěné schody",
ContextMenu_Wooden_Door = "Dřevěné dveře",
ContextMenu_Door_Frame = "Dveřní rám",
ContextMenu_Dismantle = "Rozebrat",
ContextMenu_Build = "Postavit",
ContextMenu_Bar_Element = "Prvek baru",
ContextMenu_Bar_Corner = "Roh baru",
ContextMenu_Plaster = "Omítka",
ContextMenu_Paint = "Namalovat",
ContextMenu_Blue = "na modro",
ContextMenu_Brown = "na hnědo",
ContextMenu_Cyan = "na azurovo",
ContextMenu_Green = "na zeleno",
ContextMenu_Grey = "na šedo",
ContextMenu_Light_Blue = "na světle modro",
ContextMenu_Light_Brown = "na světle hnědo",
ContextMenu_Orange = "na oranžovo",
ContextMenu_Pink = "na růžovo",
ContextMenu_Turquoise = "na tyrkysovo",
ContextMenu_White = "na bílo",
ContextMenu_Yellow = "na žluto",
ContextMenu_Equip_Two_Hands = "Vzít do obou rukou",
-- Camping menu
ContextMenu_Build_a_fire = "Rozdělat oheň",
ContextMenu_Add_petrol = "Přidat benzín",
ContextMenu_Light_fire = "Zapálit",
ContextMenu_Put_up_tent = "Postavit stan",
ContextMenu_Take_down_tent = "Rozložit stan",
ContextMenu_Put_out_fire = "Uhasit oheň",
ContextMenu_Sleep_in_tent = "Spát ve stanu",
ContextMenu_Light_fire_with_kindling = "Rozdělat oheň třískami",
ContextMenu_Light = "Zapálit",
}

 

IGUI_CS:

IGUI_CS = {

-- All the UI text used in game
-- InventoryPane
IGUI_invpanel_Type = "Typ",
IGUI_invpanel_Category = "Kategorie",
IGUI_invpanel_Pack = "Sbalit",
IGUI_invpanel_unpack = "Rozbalit",
IGUI_invpanel_drop_all = "Položit vše",
IGUI_invpanel_drop_one = "Položit 1",
IGUI_invpanel_Nutrition = "Výživa",
IGUI_invpanel_Remaining = "Zbývající",
IGUI_invpanel_Condition = "Stav",
-- InventoryPage
IGUI_invpage_Loot_all = "Sebrat vše",
-- Character Screen
IGUI_char_Age = "Věk",
IGUI_char_Sex = "Pohlaví",
IGUI_char_Traits = "Vlastnosti",
IGUI_char_Favourite_Weapon = "Oblíbená zbraň",
IGUI_char_Zombies_Killed = "Zabito zombií",
IGUI_char_Survivor_Killed = "Zabito přeživších",
IGUI_char_Survived_For = "Přežil po dobu",
IGUI_char_Male = "Muž",
IGUI_char_Female = "Žena",
-- Health panel
IGUI_health_Scratched = "Poškrábáno",
IGUI_health_Wounded = "Poraněno",
IGUI_health_Bitten = "Pokousáno",
IGUI_health_Bleeding = "Krvácí",
IGUI_health_Bandaged = "Obvázáno",
IGUI_health_Overall_Body_Status = "Celkový stav těla",
IGUI_health_zombified = "ZOMBIFIKOVÁN!",
IGUI_health_ok = "OK",
IGUI_health_Slight_damage = "Mírné zranění",
IGUI_health_Very_Minor_damage = "Velmi lehké zranění",
IGUI_health_Minor_damage = "Lehké zranění",
IGUI_health_Moderate_damage = "Vážnější zranění",
IGUI_health_Severe_damage = "Těžké zranění",
IGUI_health_Very_Severe_damage = "Velmi těžké zranění",
IGUI_health_Crital_damage = "Kritické zranění",
IGUI_health_Highly_Crital_damage = "Velmi kritické zranění",
IGUI_health_Terminal_damage = "Smrtelné zranění",
IGUI_health_Deceased = "Zesnulý",
IGUI_health_Left_Hand = "Levá ruka",
IGUI_health_Right_Hand = "Pravá ruka",
IGUI_health_Left_Forearm = "Levé předloktí",
IGUI_health_Right_Forearm = "Pravé předloktí",
IGUI_health_Left_Upper_Arm = "Levá paže",
IGUI_health_Right_Upper_Arm = "Pravá paže",
IGUI_health_Upper_Torso = "Hrudník",
IGUI_health_Lower_Torso = "Břicho",
IGUI_health_Head = "Hlava",
IGUI_health_Neck = "Krk",
IGUI_health_Groin = "Rozkrok",
IGUI_health_Left_Thigh = "Levé stehno",
IGUI_health_Right_Thigh = "Pravé stehno",
IGUI_health_Left_Shin = "Levá holeň",
IGUI_health_Right_Shin = "Pravá holeň",
IGUI_health_Left_Foot = "Levé chodidlo",
IGUI_health_Right_Foot = "Pravé chodidlo",
IGUI_health_Unknown_Body_Part = "Neznámá část těla",
-- Skills
IGUI_skills_Multiplier = "Násobitel",
IGUI_XP_Next_skill_point = "Další dovednostní bod",
IGUI_XP_xp = " zk.",
IGUI_XP_Skill_point_available = "Dovednostní bod k dispozici",
IGUI_XP_Locked = "Zamčené",
IGUI_XP_UnLocked = "Odemčené",
IGUI_XP_level = " úroveň ",
IGUI_XP_Skills = "Dovednosti",
IGUI_XP_Health = "Zdraví",
IGUI_XP_Info = "Info",
-- Perks
IGUI_perks_Combat = "Boj",
IGUI_perks_Blunt = "Tupé",
IGUI_perks_Blade = "Sečné",
IGUI_perks_Aiming = "Míření",
IGUI_perks_Reloading = "Přebíjení",
IGUI_perks_Crafting = "Vyrábění",
IGUI_perks_Carpentry = "Tesařství",
IGUI_perks_Cooking = "Vaření",
IGUI_perks_Farming = "Zemědělství",
IGUI_perks_Agility = "Hbitost",
IGUI_perks_Sprinting = "Sprint",
IGUI_perks_Lightfooted = "Lehká chůze",
IGUI_perks_Nimble = "Mrštnost",
IGUI_perks_Sneaking = "Plížení",
}

 

Items_CS:

Items_CS = {

  DisplayNameCampfire_materials = "Součásti pro ohniště",
  DisplayNameStone = "Kámen",
  DisplayNameKindling = "Třísky na podpal",
  DisplayNameKnotted_Wooden_Plank = "Svázané prkno",
  DisplayNameSturdy_Stick = "Pevná tyč",
  DisplayNameFlint = "Křemen",
  DisplayNameSteel_Knuckle = "Boxer",
  DisplayNameFlint_and_Steel = "Křesadlo",
  DisplayNameTent = "Stan",
  DisplayNameTent_kit = "Sada pro stan",
  DisplayNameTent_Peg = "Stanový kolík",
  DisplayNameSeeding_Broccoli = "Brokolice",
  DisplayNameRadish = "Ředkvička",
  DisplayNameStrawberries = "Jahoda",
  DisplayNameTomato = "Rajče",
  DisplayNamePotato = "Brambora",
  DisplayNameCabbage = "Zelí",
  DisplayNameMilk_Package = "Balení mléka",
  DisplayNameBacon = "Slanina",
  DisplayNameBacon_Rashers = "Plátky slaniny",
  DisplayNameBacon_Bits = "Kousky slaniny",
  DisplayNameBottle_with_Mayonnaise = "Sklenice s majonézou",
  DisplayNameWater_bottle = "Lahev na vodu",
  DisplayNameBottle_with_Remoulade = "Sklenice s remuládou",
  DisplayNameBottle_with_Remoulade_(Half) = "Poloprázdná sklenice s remuládou",
  DisplayNameBottle_with_Remoulade_(Empty) = "Prázdná sklenice od remulády",
  DisplayNamePotato_Salad = "Bramborový salát",
  DisplayNamePreparation_for_Potato_Salad = "Základ pro bramborový salát",
  DisplayNamePotato_Salad_Vegetarian = "Vegetariánský bramborový salát",
  DisplayNamePreparation_for_Potato_Salad_Vegetarian = "Základ pro veg. bramb. salát",
  DisplayNameBoring_Mixed_Salad = "Nijak zvláštní míchaný salát",
  DisplayNameSimple_Mixed_Salad = "Jednoduchý míchaný salát",
  DisplayNameTasty_Mixed_Salad = "Chutný míchaný salát",
  DisplayNamePreparation_for_Boring_Mixed_Salad = "Základ pro míchaný salát",
  DisplayNameCarrot_Seeds = "Semena mrkve",
  DisplayNameBroccoli_Seeds = "Semena brokolice",
  DisplayNameRadish_Seeds = "Semena ředkve",
  DisplayNameStrawberries_Seeds = "Semena jahody",
  DisplayNameTomato_Seeds = "Semena rajčat",
  DisplayNamePotato_Seeds = "Semena brambor",
  DisplayNameCabbage_Seeds = "Semena zelí",
  DisplayNameCarrot_Seeds_Packet = "Balíček semen mrkve",
  DisplayNameBroccoli_Seeds_Packet = "Balíček semen brokolice",
  DisplayNameRadish_Seeds_Packet = "Balíček semen ředkve",
  DisplayNameStrawberries_Seeds_Packet = "Balíček semen jahod",
  DisplayNameTomato_Seeds_Packet = "Balíček semen rajčat",
  DisplayNamePotato_Seeds_Packet = "Balíček semen brambor",
  DisplayNameCabbage_Seeds_Packet = "Balíček semen zelí",
  DisplayNameTrowel = "Zednická lopata",
  DisplayNameSpade = "Rýč",
  DisplayNameWatering_Can_Full = "Plná konev na zalévání",
  DisplayNameWatering_Can = "Konev na zalévání",
  DisplayNameNPK_Fertilizer = "NPK hnojivo",
  DisplayNameEmpty_Fertilizer = "Hnojivo",
  DisplayNameMildew_Spray = "Sprej na plíseň",
  DisplayNameGardening_Spray_Can_Empty = "Prázdný rozprašovač",
  DisplayNameGardening_Spray_Can_Full = "Rozprašovač",
  DisplayNameInsecticide_Spray = "Sprej proti hmyzu",
  DisplayNameAxe = "Sekera",
  DisplayNameBaseball_Bat = "Pálka",
  DisplayNameNailed_Baseball_Bat = "Pálka s hřebíky",
  DisplayNameButter_Knife = "Máslový nůž",
  DisplayNameHammer = "Kladivo",
  DisplayNameKitchen_Knife = "Kuchyňský nůž",
  DisplayNameMolotov_Cocktail = "Molotovův koktejl",
  DisplayNameFrying_Pan = "Pánev",
  DisplayNamePen = "Pero",
  DisplayNamePencil = "Tužka",
  DisplayNamePistol = "Pistole",
  DisplayNamePlank = "Prkno",
  DisplayNameNailed_Plank = "Prkno s hřebíky",
  DisplayNamePoolcue = "Tágo",
  DisplayNameScrewdriver = "Šroubovák",
  DisplayNameShotgun = "Brokovnice",
  DisplayNameSawn_Off_Shotgun = "Upilovaná brokovnice",
  DisplayNameSledgehammer = "Perlík",
  DisplayNameBarbed_wire = "Ostnatý drát",
  DisplayNameBarricade = "Barikáda",
  DisplayNameBelt = "Opasek",
  DisplayName9mm_Magazine = "9 mm zásobník",
  DisplayNameBowl = "Miska",
  DisplayNameBucket = "Kyblík",
  DisplayName9mm_Rounds = "9 mm náboje",
  DisplayNameCandle = "Svíčka",
  DisplayNameCoffee = "Kafe",
  DisplayNameBag_of_Concrete_Powder = "Pytel s betonovým práškem",
  DisplayNameCrate = "Bedna",
  DisplayNameDoor = "Dveře",
  DisplayNameWooden_Door_Frame = "Dřevěný dveřní rám",
  DisplayNameDoorknob = "Klika",
  DisplayNameDrawer = "Šuplík",
  DisplayNameDoor_Hinge = "Dveřní pant",
  DisplayNamePicture_of_Kate = "Obrázek Kate",
  DisplayNameKettle = "Konvice",
  DisplayNameLog = "Poleno",
  DisplayNameEmpty_Mug = "Prázdný hrnek",
  DisplayNameNails = "Hřebíky",
  DisplayNameEmpty_Notebook = "Prázdný zápisník",
  DisplayNamePaint_brush = "Malířský štětec",
  DisplayNamePillow = "Polštář",
  DisplayNamePistol_Magazine = "Zásobník do pistole",
  DisplayNameBag_of_Plaster_Powder = "Pytel se sádrovým práškem",
  DisplayNamePool_Ball = "Kulečníková koule",
  DisplayNameEmpty_Pop_Bottle = "Prázdná lahev od oranžády",
  DisplayNameCooking_Pot = "Hrnec na vaření",
  DisplayNameBandages = "Obvazy",
  DisplayNameRoasting_Pan = "Pekáč",
  DisplayNameSaw = "Pila",
  DisplayNameSheet = "Prostěradlo",
  DisplayNameSheet_of_Paper = "List papíru",
  DisplayNameSheet_Rope = "Lano z prostěradla",
  DisplayNameShotgun_Shells = "Broky",
  DisplayNameSock = "Ponožka",
  DisplayNameStairs_Piece = "Kus schodů",
  DisplayNameTea_Bag = "Čajový sáček",
  DisplayNameCan_Opener = "Otvírák na konzervy",
  DisplayNameCanned_Beans = "Fazole v plechovce",
  DisplayNameTuna = "Plechovka s tuňákem",
  DisplayNameWall_Piece = "Kus zdi",
  DisplayNameEmpty_Bottle = "Prázdná lahev",
  DisplayNameWooden_Window_Frame = "Dřevěný okenní rám",
  DisplayNameBook = "Kniha",
  DisplayNameCarpentry_for_Beginners = "Tesařství pro začátečníky",
  DisplayNameCarpentry_for_Intermediates = "Tesařství pro zkušené",
  DisplayNameAdvanced_Carpentry = "Tesařství pro pokročilé",
  DisplayNameExpert_Carpentry = "Tesařství pro odborníky",
  DisplayNameMaster_Carpentry = "Tesařství pro mistry",
  DisplayNameCooking_for_Beginners = "Vaření pro začátečníky",
  DisplayNameCooking_for_Intermediates = "Vaření pro zkušené",
  DisplayNameAdvanced_Cooking = "Vaření pro pokročilé",
  DisplayNameExpert_Cooking = "Vaření pro odborníky",
  DisplayNameMaster_Cooking = "Vaření pro mistry",
  DisplayNameFarming_for_Beginners = "Farmaření pro začátečníky",
  DisplayNameFarming_for_Intermediates = "Farmaření pro zkušené",
  DisplayNameAdvanced_Farming = "Farmaření pro pokročilé",
  DisplayNameExpert_Farming = "Farmaření pro odborníky",
  DisplayNameMaster_Farming = "Farmaření pro mistry",
  DisplayNameDoodle = "Čmáranice",
  DisplayNameJournal = "Deník",
  DisplayNameMagazine = "Časopis",
  DisplayNamespaper = "Noviny",
  DisplayNameApple = "Jablko",
  DisplayNameBroccoli_Chicken_Casserole = "Broccoli Chicken Casserole",
  DisplayNameBanana = "Banán",
  DisplayNameBowl_of_Beans = "Miska fazolí",
  DisplayNameBoring_Bowl_of_Soup = "Ničím zajímavá miska s polévka",
  DisplayNameBoring_Soup = "Ničím zajímavá polévka",
  DisplayNameBread = "Chleba",
  DisplayNameBroccoli = "Brokolice",
  DisplayNameButter = "Máslo",
  DisplayNameCarrots = "Mrkve",
  DisplayNameCheese = "Sýr",
  DisplayNameCheese_Sandwich = "Sýrový sendvič",
  DisplayNameChicken = "Kuře",
  DisplayNameChocolate = "Čokoláda",
  DisplayNameCigarettes = "Cigarety",
  DisplayNameComplex_Bowl_of_Soup = "Složitá miska s polévkou",
  DisplayNameComplicated_Soup = "Složitá polévka",
  DisplayNameChips = "Brambůrky",
  DisplayNameCupcake = "Dortík",
  DisplayNameEgg = "Vejce",
  DisplayNameGrilled_Cheese_Sandwich = "Sýrový sendvič",
  DisplayNameHearty_Bowl_of_Soup = "Vydatná miska s polévkou",
  DisplayNameHearty_Soup = "Vydatná polévka",
  DisplayNameLollipop = "Lízátko",
  DisplayNameHot_Cuppa = "Horký šálek čaje",
  DisplayNameOpen_Can_of_Beans = "Otevř. konzerva s fazolemi",
  DisplayNameOrange = "Pomeranč",
  DisplayNamePeanut_Butter = "Arašídové máslo",
  DisplayNamePeanut_Butter_Sandwich = "Sendvič s araš. máslem",
  DisplayNamePeas = "Hrášek",
  DisplayNamePie = "Koláč",
  DisplayNamePop = "Plechovka",
  DisplayNameOrange_Soda = "Oranžáda",
  DisplayNameInstant_Popcorn = "Popcorn",
  DisplayNamePot_of_Soup = "Hrnec s polévkou",
  DisplayNameDry_Ramen_Noodles = "Suché japonské polévkové nudle",
  DisplayNameBowl_of_Ramen_Noodles = "Miska s japonskou polévkou",
  DisplayNameSalmon = "Losos",
  DisplayNameSimple_Bowl_of_Soup = "Miska s jednoduchou polévkou",
  DisplayNameSimple_Soup = "Jednoduchá polévka",
  DisplayNameBowl_of_Soup = "Miska s polévkou",
  DisplayNameSteak = "Steak",
  DisplayNameTV_Dinner = "Předpřipravené jídlo",
  DisplayNameTasty_Bowl_of_Soup = "Miska s chutnou polévkou",
  DisplayNameTasty_Soup = "Chutná polévka",
  DisplayNameCanned_Soup = "Zakonzerv. polévka",
  DisplayNameOpen_Tin_of_Tuna = "Otevř. konzerva s tuňákem",
  DisplayNameWatermelon = "Meloun",
  DisplayNameWatermelon_Slice = "Kus melounu",
  DisplayNameWatermelon_Chunks = "Kousky melounu",
  DisplayNameWhiskey_Bottle_full = "Plná lahev whiskey",
  DisplayNameWhiskey_Bottle_half = "Poloprázdná lahev whiskey",
  DisplayNameWet_Dish_Towel = "Mokrá utěrka",
  DisplayNameDish_Towel = "Utěrka",
  DisplayNameBattery = "Baterie",
  DisplayNameBucket_with_concrete = "Kyblík s betonem",
  DisplayNameBucket_with_plaster = "Kyblík s omítkou",
  DisplayNameBucket_with_water = "Kyblík s vodou",
  DisplayNameLit_Candle = "Svíčka",
  DisplayNameFlour = "Mouka",
  DisplayNameA_Full_Kettle = "Plná konvice",
  DisplayNameGravel_bag = "Pytel s hlínou",
  DisplayNameLighter = "Zapalovač",
  DisplayNameMatches = "Sirky",
  DisplayNameBlue_Paint = "Modrá barva",
  DisplayNameBrown_Paint = "Hnědá barva",
  DisplayNameCyan_Paint = "Azurová barva",
  DisplayNameGreen_Paint = "Zelená barva",
  DisplayNameGrey_Paint = "Šedá barva",
  DisplayNameLight_Blue_Paint = "Světle modrá barva",
  DisplayNameLight_Brown_Paint = "Světle hnědá barva",
  DisplayNameOrange_Paint = "Oranžová barva",
  DisplayNamePink_Paint = "Růžová barva",
  DisplayNamePurple_Paint = "Fialová barva",
  DisplayNameTurquoise_Paint = "Tyrkysová barva",
  DisplayNameWhite_Paint = "Bílá barva",
  DisplayNameYellow_Paint = "Žlutá barva",
  DisplayNameGas_Can = "Kanystr",
  DisplayNamePainkillers = "Prášky proti bolesti",
  DisplayNameAnti_depressants = "Antidepresiva",
  DisplayNameBeta_Blockers = "Betablokátory",
  DisplayNameSleeping_Tablets = "Prášky na spaní",
  DisplayNameSand_bag = "Pytel s pískem",
  DisplayNameSugar = "Cukr",
  DisplayNameTissue = "Kapesník",
  DisplayNameFlashlight = "Svítilna",
  DisplayNameWater_bottle = "Lahev s vodou",
  DisplayNameBowl_of_Water = "Miska s vodou",
  DisplayNameA_Mug_of_Water = "Hrnek s vodou",
  DisplayNameA_Pot_of_Water = "Hrnec s vodou",
  DisplayNameVest = "Vesta",
  DisplayNameSweater = "Svetr",
  DisplayNameBlouse = "Blůza",
  DisplayNamePants = "Kalhoty",
  DisplayNameSkirt = "Sukně",
  DisplayNameShoes = "Boty",
  DisplayNameCrowbar = "Páčidlo",
  DisplayNameFork = "Vidlička",
  DisplayNameGolfclub = "Golfová hůl",
  DisplayNameRolling_Pin = "Váleček",
  DisplayNameScissors = "Nůžky",
  DisplayNameSpoon = "Lžíce",
  DisplayNameWet_Bath_Towel = "Mokrá osuška",
  DisplayNameBath_Towel = "Osuška",
  DisplayNameBandaid = "Náplast",
  DisplayNameBandage = "Obvaz",
  DisplayNameBleach = "Bělidlo",
  DisplayNamePlaying_Cards = "Hrací karty",
  DisplayNameComb = "Hřeben",
  DisplayNameDice = "Kostka",
  DisplayNameDogfood = "Psí žrádlo",
  DisplayNameLipstick = "Rťenka",
  DisplayNameLocket = "Medailónek",
  DisplayNameMirror = "Zrcadlo",
  DisplayNameRadio = "Rádio",
  DisplayNameRazor = "Žiletka",
  DisplayNameString = "Pružina",
  DisplayNameToy_Bear = "Medvídek",
  DisplayNameVitamins = "Vitamíny",
  DisplayNameWallet = "Peněženka",
  DisplayNameWedding_Ring = "Snubní prstýnek",
  DisplayNameWire = "Drát",
  DisplayNameYoyo = "Jojo",
  DisplayNameBeef_Jerky = "Kousky hovězího",
  DisplayNameBerry = "Bobule",
  DisplayNameCandycane = "Sladká tyčinka",
  DisplayNameCereal = "Cereálie",
  DisplayNameDead_Rat = "Mrtvá krysa",
  DisplayNameOpen_Dogfood = "Otevřená psí konz.",
  DisplayNameIcecream = "Zmrzlina",
  DisplayNameLemon = "Citrón",
  DisplayNameMilk = "Mléko",
  DisplayNameMushroom = "Houba",
  DisplayNameOnion = "Cibule",
  DisplayNameStrawberries = "Jahoda",
  DisplayNameDuffelbag = "Pytel",
  DisplayNamePlastic_Bag = "Igelitová taška",
  DisplayNameTote_Bag = "Nákupní taška",
  DisplayNameSchoolbag = "Aktovka",
  DisplayNameNormal_Hiking_Bag = "Turistický batoh",
  DisplayNameBig_Hiking_Bag = "Velký turistický batoh",
  DisplayNameNewspaper = "Noviny",
  DisplayNameBottle_with_Mayonnaise_(Half) = "Poloprázdná sklenice s majonézou",
  DisplayNameBottle_with_Mayonnaise_(Empty) = "Prázdná sklenice od majonézy",
  DisplayNameCorn = "Kukuřice",
  DisplayNameEggplant = "Lilek",
  DisplayNameLeek = "Pórek",
  DisplayNameGrapes = "Hrozny",
  DisplayNameThread = "Nit",
  DisplayNameNeedle = "Jehla",
  DisplayNameCube = "Rubikova kostka",
  DisplayNameDough= "Těsto",
  DisplayNameBakingTray= "Plech na pečení",
  DisplayNameRolled_Dough= "Vyválené těsto",
  DisplayNameBaking_Tray_With_Bread= "Pečící plech s chlebem",
}

 
Recipes_CS:

Recipe_CS = {
  Recipe_Make_Campfire_Kit = "Vytvořit sadu na rozdělání ohně",
  Recipe_GetSteelAndFlint = "Vyrobit křesadlo",
  Recipe_Make_Kindling = "Naštípat třísky",
  Recipe_Drill_Plank = "Vyvrtat prkno",
  Recipe_Make_Wooden_Stick = "Vyrobit dřevěný kolík",
  Recipe_Make_Tent_Kit = "Sestavit stanovou sadu",
  Recipe_Make_Mildew_Cure = "Namíchat přípravek proti plísním",
  Recipe_Make_Flies_Cure = "Namíchat přípravek proti hmyzu",
  Recipe_Open_Carrot_Seed_Packet = "Otevřít balíček s mrkvovými semeny",
  Recipe_Open_Broccoli_Seed_Packet = "Otevřít balíček s brokolicovými semeny",
  Recipe_Open_Radish_Seed_Packet = "Otevřít balíček se semeny ředkviček",
  Recipe_Open_Strawberries_Seed_Packet = "Otevřít balíček s jahodovými semeny",
  Recipe_Open_Tomato_Seed_Packet = "Otevřít balíček s rajčatovými semeny",
  Recipe_Open_Potato_Seed_Packet = "Otevřít balíček s bramborovými semeny",
  Recipe_Open_Cabbage_Seed_Packet = "Otevřít balíček se semeny zelí",
  Recipe_Craft_Spiked_Bat = "Vyrobit pálku s hřebíky",
  Recipe_Sawn-off = "Upilovat",
  Recipe_Craft_Spiked_Plank = "Vyrobit prkno s hřebíky",
  Recipe_Empty_Whisky_Bottle = "Prázdná láhev od whiskey",
  Recipe_Rip_bandages = "Natrhat obvazy",
  Recipe_Saw_Logs = "Nařezat polena",
  Recipe_Make_Pot_of_Soup = "Připravit hrnec polévky",
  Recipe_Slice_Watermelon = "Nakrájet meloun",
  Recipe_Smash_Watermelon = "Rozbít meloun",
  Recipe_Open_Canned_Beans = "Otevřít konzervu fazolí",
  Recipe_Open_Dog_Food = "Otevřít psí konzervu",
  Recipe_Make_Beans_Bowl = "Naplnit misku fazolemi",
  Recipe_Make_Hot_Drink = "Připravit horký nápoj",
  Recipe_Open_Canned_Tuna = "Otevřít konzervu s tuňákem",
  Recipe_Make_Bowl_of_Soup = "Naplnit misku polévkou",
  Recipe_Make_Ramen = "Připravit nudlovou polévku",
  Recipe_Light_Candle = "Zapálit svíčku",
  Recipe_Make_Cheese_Sandwich = "Připravit sýrový sendvič",
  Recipe_Make_Grilled_Cheese_Sandwich = "Připravit opečený sýrový sendvič",
  Recipe_Make_Broccoli_Chicken_Casserole = "Připravit kuřecí casserole s brokolicí",
  Recipe_Make_Boring_Soup = "Připravit jednoduchou polévku",
  Recipe_Make_Simple_Soup = "Připravit obyčejnou polévku",
  Recipe_Make_Tasty_Soup = "Připravit chutnou polévku",
  Recipe_Remove_Battery = "Vyjmout baterii",
  Recipe_Insert_Battery = "Vložit baterii",
  Recipe_Write_Journal = "Napsat deník",
  Recipe_Write_Doodle = "Něco načmárat",
  Recipe_Make_Plaster_Bucket = "Rozmíchat omítku v kbelíku",
  Recipe_Craft_Drawer = "Vyrobit šuplík",
  Recipe_Craft_Sheet_Rope = "Vyrobit lano z prostěradla",
  Recipe_Make_Boring_Salad = "Připravit jednoduchý salát",
  Recipe_Make_Simple_Salad = "Připravit obyčejný salát",
  Recipe_Make_Tasty_Salad = "Připravit chutný salát",
  Recipe_Make_Vegetarian_Potato_Salad = "Připravit vegetariánský bramborový salát",
  Recipe_Make_Potato_Salad = "Připravit bramborový salát",
}

 
SurvivalGuide_CS:

SurvivalGuide_CS = {
SurvivalGuide_entrie1title = "PŘÍRUČKA PRO PŘEŽITÍ #1 - OVLÁDEJ SE",
SurvivalGuide_entrie1txt = " <CENTRE> <SIZE:medium> PŘÍRUČKA PRO PŘEŽITÍ V ZOMBOIDU <LINE> <SIZE:large> #1 - OVLÁDEJ SE <LINE> <IMAGE:media/ui/spiffo/control_yourself.png> <LINE> <SIZE:medium> Nepodaří se ti přežít dlouho, pokud se pořádně nenadechneš a nenaučíš se základy.",
SurvivalGuide_entrie1moreinfo = " <H1> POHYB <BR> <TEXT> Pro pohyb v Project Zomboid používej klávesy WASD.  <BR> <IMAGECENTRE:media/ui/tutimages/walkwasd.png> <LINE> " ..
            " Pro rychlejší pohyb drž klávesu LSHIFT. <BR> <IMAGECENTRE:media/ui/tutimages/shiftrun.png> <LINE> <TEXT> Jinak to také můžeš zkusit pomocí pravého tlačítka myši. Tvá postava jde vždy tam, kde je kurzor myši: čím dál ho budeš držet od tvého ohroženého těla, tak tím rychleji budeš běžet. <BR> <IMAGECENTRE:media/ui/tutimages/walkright.png> <LINE>  <BR> <H1> "..
            "BOJ <BR> <TEXT> Pokud máš v plánu zaútočit na mrtváka, tak nejprve musíš podržet pravé tlačítko myši (RMB) pro přechod do úkrokového režimu. <BR> <IMAGECENTRE:media/ui/tutimages/combat1.png> <LINE> <TEXT>  Pro napřáhnutí zbraně na blízko stačí držet LMB. Kurzor myši bude vždy tam, kam míříš. Ti nejlepší z nejlepších přeživších nestojí na místě, ale společně s WASD se pomocí úkroků dostávají na lepší pozice k likvidaci zombie."..
            " <BR> <IMAGECENTRE:media/ui/tutimages/combat2.png> <LINE> <TEXT> Pro 'rozlousknutí ořechu' mrtváka pusť LMB. Měj na paměti, že se pro účinný útok musíš dlouze napřáhnout, takže zběsilé klikání ti moc nepomůže. <BR> <IMAGECENTRE:media/ui/tutimages/combat3.png> <LINE> <TEXT> <BR> LCTRL slouží jako režim plížení. Pokud se chceš vyvarovat pozornosti místních infikovaných, tak rozhodně neváhej s jeho využitím..  <BR> <H1> INTERAKCE <BR> "..
            "<H2> KLIKÁNÍ MYŠÍ <BR> <TEXT> S nejbližšími objekty můžeš manipulovat pomocí LMB. To např. otevře dveře nebo otevře skříně, ve kterých se může nacházet užitečné. <BR> <CENTER> <IMAGECENTRE:media/ui/tutimages/clickdoor.png> <LINE> <TEXT> "..
            "<H2> KONTEXTOVÁ KLÁVESA <BR> <TEXT> Další cestou, jak lze manipulovat s objekty, je pomocí E. <BR> <CENTER> <IMAGECENTRE:media/ui/tutimages/contextdoor.png> <LINE> To ti například umožní otevírat dveře, pokud jsi v bojovém postavení. <BR>  <TEXT> Držením E si můžeš také rychleji pomoct, když chceš prolézt oknem, zatímco máš za zády hordu nemrtvých. <BR> <CENTER> <IMAGECENTRE:media/ui/tutimages/contexthold.png> "..
            " <LINE> <H2> KONTEXTOVÁ NABÍDKA <BR> <TEXT> Rozšířené možnosti interakce lze využít třeba během takového vytváření (craftingu). Nabídku s možnostmi otevřeš pomocí pravého tlačítka myši (RMB). <BR> <CENTER> <IMAGECENTRE:media/ui/tutimages/contextmenu.png> <LINE> <TEXT> ",
 
SurvivalGuide_entrie2title = "PŘÍRUČKA PRO PŘEŽITÍ #2 - NEUTÍKEJ",
SurvivalGuide_entrie2txt = " <CENTRE> <SIZE:medium> PŘÍRUČKA PRO PŘEŽITÍ V ZOMBOIDU <LINE> <SIZE:large> #2 - NEUTÍKEJ <LINE> <IMAGE:media/ui/spiffo/dontrun.png> <LINE> <SIZE:medium> Rychle běžící přeživší se stanou dříve těmi, kteří zemřou.",
SurvivalGuide_entrie2moreinfo = " <H1> ZOMBIE VNÍMAJÍ <BR> <TEXT> Mrtváci v módu 'Přežití'(Survival) reagují na to, co vidí a slyší. <BR> <IMAGECENTRE:media/ui/tutimages/running.png> <LINE> <TEXT> Běh vytváří znatelný hluk a tím i více na sebe upozorňuješ. <BR> Mrtvákům se můžeš vyhýbat, ale né navždy. <BR> "..
    " Moudřejší přeživší preferuje LCTRL nebo LMB. Tím se přepne do plíživého / úkrokového režimu. Pomalejší plížení tě dělá hůře viditelným a tím se tak vyhneš některým problémům, ohrožujících tvojí existenci. Rovněž díky tomu budeš mít lepší kontrolu nad tím, co v okolí se do tebe bude chtít zakousnout. <BR> <IMAGECENTRE:media/ui/tutimages/sneak.png> <LINE> Project Zomboid není o soutěži v popularitě. Ukrývej se. Zombíci tě nechtějí obejmout, ale sežrat.",
 
SurvivalGuide_entrie3title = "PŘÍRUČKA PRO PŘEŽITÍ #3 - PRECIZNOST, LIDI!",
SurvivalGuide_entrie3txt = " <CENTRE> <SIZE:medium> PŘÍRUČKA PRO PŘEŽITÍ V ZOMBOIDU <LINE> <SIZE:large> #3 - PRECIZNOST, LIDI! <LINE> <IMAGE:media/ui/spiffo/be_precise.png> <LINE> <SIZE:medium> Bojuješ s nemrtvými. Proražení lebky vyžaduje úsilí! <LINE> <LINE> PAMATUJ: NAPŘÁH A ŠVIH!",
SurvivalGuide_entrie3moreinfo = " <H1> MECHANIKY BOJE <BR> <TEXT> Každá zbraň je schopná způsobovat určité množství poškození. Avšak jejich síla je ovlivňována i tvými vlasními schopnostmi a obratností. Nebo spíše nedostatky v <BR> <H2> PRECIZNOSTI "..
            " <BR> <TEXT> Síla 'mozkometače' při úderu na blízko je také určována dle úrovně schopností. Dalším určujícím faktorem je ale navíc i doba, po kterou se napřahuješ. Musíš držet LMB po několik sekund před každým švihem: to ti umožní se zaměřit a pořádným úderem odpravit tebou cíleného mrtvého pasažéra.<BR> Nápřah je MNOHEM více efektivní, než rychlé a častější sekání. Tady ti je rychlé klikání myší naprosto k ničemu proti zombíkům! <BR> <H2> DOSAH <BR> <TEXT> Dosah je dalším určujícím faktorem – ten určuje jak moc velká bude potřeba opatrnosti dle velikosti zbraně. <BR> Obecně jde o to, že zbraně jako pálka nebo sekera můžeš používat i na maximální vzdálenost a tak se nemusíš bát takové konfrontace.  <BR> <IMAGECENTRE:media/ui/tutimages/combataxe1.png> <LINE> <BR> <IMAGECENTRE:media/ui/tutimages/combataxe2.png> <LINE> S noži a podobnými zbraněmi je potom problém v tom, že jsou účinné s výpady pouze na minimální vzdálenosti. Nicméně od takového nože na máslo nelze čekat zázraky. <BR> <IMAGECENTRE:media/ui/tutimages/combatknife.png> <LINE> "..
            " <H2> POZEMNÍ ÚTOKY <BR> <TEXT> Nejlepší cesta, jak znovu umrvit mrtváka, je sražení na zem. Hlavy se pak drtí snáz. <BR> <IMAGECENTRE:media/ui/tutimages/combatknockdown.png> <LINE> Tohle jde udělat pomocí silného švihu nebo strčení do zombíka. Srážení se provádí automaticky, pokud je člen hordy na minimálním možném dosahu zbraně (hlavně u zbraní jako pálka nebo sekera) nebo pokud žádnou zbraň nemáš. <BR> Jak zombík sebou flákne na zem, tak tvůj útok bude mířený směrem k zemi. Když se zadaří, tak dojde na poškození a mozky. <BR> <IMAGECENTRE:media/ui/tutimages/combatgroundattack.png> <LINE> ",
 
SurvivalGuide_entrie4title = "PŘÍRUČKA PRO PŘEŽITÍ #4 - JEDINĚ S VODOU",
SurvivalGuide_entrie4txt = " <CENTRE> <SIZE:medium> PŘÍRUČKA PRO PŘEŽITÍ V ZOMBOIDU <LINE> <SIZE:large> #4 - JEDINĚ S VODOU <LINE> <IMAGE:media/ui/spiffo/drink_up.png> <LINE> <SIZE:medium> Čistá voda je podstatným článkem v tvém boji o přežití.",
SurvivalGuide_entrie4moreinfo = " <H1> VODA <BR> <TEXT> Zásoby vody a stejně tak i elektřiny nevydrží věčně. Zásobuj se s lahvemi naplněnými vodou, pokud nechceš později vyzkoušet, jak se žije bez vody... <BR> Tvá postava automaticky vypije vodu z jakékoliv zásobárny v tvém inventáři. <BR> Pro vypití vody nebo naplnění lahve stačí, když klikneš pravým tlačítkem myši na předmět nebo objekt, který poskytuje vodu. Týká se to i kohoutků u dřezů, van a podobných věcí... <BR> <IMAGECENTRE:media/ui/tutimages/fillbottle.png> <LINE> ",
 
SurvivalGuide_entrie5title = "PŘÍRUČKA PRO PŘEŽITÍ #5 - TVOŘIVOST A TAK DÁLE",
SurvivalGuide_entrie5txt = " <CENTRE> <SIZE:medium> PŘÍRUČKA PRO PŘEŽITÍ V ZOMBOIDU <LINE> <SIZE:large> #5 - TVOŘIVOST A TAK DÁLE <LINE> <IMAGE:media/ui/spiffo/be_crafty.png> <LINE> <SIZE:medium> Zombíci dokáží vymlátit dveře a okna! Pokud jsi na pochybách, tak se stejně zabarikáduj!",
SurvivalGuide_entrie5moreinfo = " <H1> PRÁCE V INVENTÁŘI <BR> <TEXT> Pro vytváření vlastních předmětů v inventáři stačí, když v něm klikneš pravým tlačítkem na nějakou věc. <BR> <IMAGECENTRE:media/ui/tutimages/craftingrecipe.png> <LINE> Předměty, které můžeš vytvořit, se objeví a budeš si tak moct zvolit, co budeš chtít. <BR> V nabídce bude vše od kuchařiny, tesařství, lékařství až po návody k přežití, které ti dají výhodu v tomto apokalyptickém světě. <BR> <H1> ZABARIKÁDOVÁNÍ <BR> <TEXT> Můžeš zabarikádovat dveře a okna pomocí pravého tlačítka myši. Budeš na to ale potřebovat kladivo, prkna a hřebíky v tvém inventáři. <BR> <IMAGECENTRE:media/ui/tutimages/barricademenu.png>  <LINE> Více prken můžeš použít dalšímu zpevnění dveří a oken. <BR> <IMAGECENTRE:media/ui/tutimages/barricaded.png> <LINE> "..
            " <H1> TESAŘSTVÍ <BR> <TEXT> Jak budeš postupem času nacházet další prostředky a tvé schopnosti v ovládání kladiva se zlepší, tak eventuálně zvládneš postavit celé budovy. Všichni stavitelé MUSÍ mít kladivo v inventáři. Pro zahájení stavby klikni pravým tlačítkem na zemi. <BR> <IMAGECENTRE:media/ui/tutimages/carpentrymenu.png> <LINE> Z nabídky si pak vyber část, kterou chceš postavit a tvé schopnosti s materiálem na to stačí. <BR> Po zvolení se objeví transparentní náhled toho, jak to bude ve finále vypadat – ten můžeš pak přesouvat po okolí a položit stisknutím LMB. <BR> <IMAGECENTRE:media/ui/tutimages/placewall.png> <LINE> Proces stavby rozhodně není z nejrychlejších. PZ je realismem inspirovaná hra a proto i kdyby ti pomáhali další stavitelé, tak to nějaký ten čas zabere. (Pokud ti to pomůže, můžeš si zatím i ve hře udělat čaj). <BR> <IMAGECENTRE:media/ui/tutimages/wallbuilt.png> <LINE> Vytvořené předměty můžeš před položením rotovat stisknutím klávesy R. <BR> <IMAGECENTRE:media/ui/tutimages/flip.png> <LINE> PAMATUJ: čím více toho vyrobíš, tak tím zručnější budeš. Vyšší úrovně schopností znamenají i kvalitněji vyrobené předměty a mnoho víc těch užitečnějších.",
 
SurvivalGuide_entrie6title = "PŘÍRUČKA PRO PŘEŽITÍ #6 - VYVARUJ SE ŠMÍRÁKŮM",
SurvivalGuide_entrie6txt = " <CENTRE> <SIZE:medium> PŘÍRUČKA PRO PŘEŽITÍ V ZOMBOIDU <LINE> <SIZE:large> #6 - VYVARUJ SE ŠMÍRÁKŮM <LINE> <IMAGE:media/ui/spiffo/peeping_toms.png> <LINE> <SIZE:medium> Můžou být mrtví, ale stále mohou vidět skrze okna. <LINE> <LINE> Nemají závěsy? Improvizuj. ",
SurvivalGuide_entrie6moreinfo = " <H1> BLOKUJ JIM VIDĚNÍ <BR> <TEXT> Mezi nejzásadnější chyby v zombie apocalypse může patřit i to, že přeživší jsou schopní nechat závěsy roztažené. Toto ignorování nebo zapomenutí dokáže přímo pobízet zombie, aby vám přišly 'zkontrolovaly mozek'. <BR> Pro stažení závěsů nebo žaluzií použijte nabídku pravého tlačítka myši. <BR> <IMAGECENTRE:media/ui/tutimages/curtains.png> <LINE> Zabarikádování oken také znemožní pohled do objektu nebo svitu světla ven i dovnitř. <BR> Pokud u oken nic není a nemáš prken na zbyt, co takhle prostě zkusit něco na okno zavěsit? Zkus to a uvidíš.",
 
SurvivalGuide_entrie7title = "PŘÍRUČKA PRO PŘEŽITÍ #7 - DEJ SI DOBRÝ JÍDLO",
SurvivalGuide_entrie7txt = " <CENTRE> <SIZE:medium> PŘÍRUČKA PRO PŘEŽITÍ V ZOMBOIDU <LINE> <SIZE:large> #7 - UVAŘ HO <LINE> <IMAGE:media/ui/spiffo/cook_it_up.png> <LINE> <SIZE:medium> Otrava z jídla není sranda a to obzvlášť během apokalypsy. <LINE> <LINE> Teplému jídlu to bude chvilku trvat.",
SurvivalGuide_entrie7moreinfo = " <H1> VAŘENÍ <BR> <TEXT> Steak, kuře a spousta dalších pochutin potřebují uvařit před snězením. (Ty šílené video-hry, co?) <BR> Kromě snížení rizika otravy jídlem je maso po uvaření více chuťově a nutričně uspokojivé a díky tomu tě tak udrží od hladovění na delší dobu. <BR> <IMAGECENTRE:media/ui/tutimages/cookingsoup.png> <LINE> <TEXT> Pro uvaření jídla ho musíš jednoduše vložit do trouby nebo mikrovlnky a nebo také opéct na ohni, pokud jsi mimo město. <BR> <IMAGECENTRE:media/ui/tutimages/cookingoven.png> <LINE> Spotřebiče zapni pomocí nabídky pravého tlačítka myši. To po uvaření/upečení normálně vytáhneš pomocí inventární nabídky zařízení. Spotřebiče po zhotovení jídla raději vypni. Člověk nikdy neví. <BR> <IMAGECENTRE:media/ui/tutimages/cookedsoup.png> <LINE> "..
            " <H1> FARMAŘENÍ <BR> <TEXT> Chceš-li pěstovat vlastní potraviny, tak najdi nějakou lžíci a semena. Obdělej půdu a rozesej semena. Brzy se pak dočkáš vlastní obživy tvojí vlastní pomocí. <BR> <IMAGECENTRE:media/ui/tutimages/farming.png> <LINE> "..
            " <H1> SBĚR <BR> <TEXT> Najdi bobule a jiné druhy plodů v divočině. <BR> <IMAGECENTRE:media/ui/tutimages/forrage.png> <LINE> <TEXT> " ..
" <H1> NEUMŘI <BR> <TEXT> Hlavně se nesnaž umřít při každé příležitosti.",
 
SurvivalGuide_entrie8title = "PŘÍRUČKA PRO PŘEŽITÍ #8 - CHYTRÉ KOŘISTĚNÍ",
SurvivalGuide_entrie8txt = " <CENTRE> <SIZE:medium> PŘÍRUČKA PRO PŘEŽITÍ V ZOMBOIDU <LINE> <SIZE:large> #8 - CHYTRÉ KOŘISTĚNÍ <LINE> <IMAGE:media/ui/spiffo/packing.png> <LINE> <SIZE:medium> Spravováním tvého inventáře rychle a efektivně si ušetříš čas - a hodně často ti to zachrání i život!",
SurvivalGuide_entrie8moreinfo = " <H1> VÝBĚR <BR> <TEXT> Tak jak jsi na tom s ovládáním interakcí? No, ono to je tak nějak jedno, protože v Project Zomboid jsme na tom vlastně všichni stejně. <BR> Hlavní možnost je sbírání a zahazování - nebo alternativně pomocí pravého tl. myši pro zobrazení nabídky. <BR> <IMAGECENTRE:media/ui/tutimages/invrbtnselect.png> <LINE> " ..
            " Držení LSHIFT ti umožní vybrat vícero předmětů najednou. <BR> <IMAGECENTRE:media/ui/tutimages/invshiftselect.png> <LINE> <TEXT> Nebo proč na to nejít ŠÍLENĚJI a nevybrat věci čtvercem vytvořeným levým tlačítkem myší?? <BR> <IMAGECENTRE:media/ui/tutimages/invsquareselect.png> <LINE>  <BR> "..
            " NEBO proč dvakrát nekliknout na věc v inventáři pro rychlejší sebrání? NEBO NEBO jít na to rychlou volbou na pravé části výběru. <BR> <IMAGECENTRE:media/ui/tutimages/invctxbtn.png> <LINE> <TEXT>  Jo a tady je 'Sebrat vše', pokud chceš sebrat VŠECHNO. <LINE> "..
            " <H1> BUDIŽ TAŠKY <BR> <TEXT> Tašky jsou užitečné. Pomáhají ti nosit věci. <BR> Pokud chceš jednu vzít a rychle do ní naházet věci, tak si jí pravým tlačítkem myši dej do jedné nebo druhé ruky a nebo (pokud je to batoh) na záda. "..
            " <BR> Poté v inventáři uvidíš, že je máš nasazené - připravené pro sbírání nebo zahazování kořišti. Tašky a brašny ti také navýší nosnost. Můžeš proto nosit více věcí. Užitečné, že jo? <BR> <CENTER> <IMAGECENTRE:media/ui/tutimages/invbag.png> <LINE> "..
            " <H1> ZNEJ ZKRATKY  <BR> <TEXT> Klávesové zkratky jsou upravitelné v menu nastavení hry, ale některé jsou už předpřipravené. Děkovat nemusíte. "..
            " <BR> 1 : Vybere nejlepší zbraň na blízko. " ..
" <BR> 2 : Vybere nejlepší střelnou zbraň. (Nezapomeň, že 'r' nabíjí!)  " ..
" <BR> 3 : Vybere nejlepší sečnou zbraň pro boj v uzavřených prostorech. " ..
" <BR> F : Vybere (a zapne) nejlepší zdroj světla. ",
}

 
Tooltip_CS:

Tooltip_CS = {
-- Item tooltip
Tooltip_food_Uncooked = "[syrové]",
Tooltip_food_Rotten = "[Zkažené]",
Tooltip_food_Fresh = "[Čerstvé]",
Tooltip_food_Cooked = "[uvařené]",
Tooltip_food_Burnt = "[spálené]",
Tooltip_food_Hunger = "Hlad",
Tooltip_food_Thirst = "Žízeň",
Tooltip_food_Fatigue = "Únava",
Tooltip_food_Endurance = "Výdrž",
Tooltip_food_Stress = "Stres",
Tooltip_food_Boredom = "Nuda",
Tooltip_food_Unhappiness = "Smutek",
Tooltip_food_Dangerous_uncooked = "[Nebezpečné syrové]",
Tooltip_tissue_tooltip = " Použij k potlačení rýmy a kašle",
Tooltip_item_Weight = "Hmotnost",
Tooltip_item_Temperature = "Teplota",
Tooltip_item_Fatigue = "Únava",
Tooltip_weapon_Condition = "Stav",
Tooltip_weapon_Unusable_at_max_exertion = "Nepoužitelné při plné zátěži.",
Tooltip_container_Capacity = "Kapacita",
Tooltip_container_Weight_Reduction = "Snížení hmotnosti",
Tooltip_literature_Boredom_Reduction = "Snížení nudy",
Tooltip_literature_Stress_Reduction = "Snížení stresu",
Tooltip_literature_Number_of_Pages = "Počet stran",
Tooltip_item_TwoHandWeapon = "Plně efektivní při držení oběma rukama.",
-- Crafting tooltip
Tooltip_craft_barElementDesc = "Bar k  uskladnění chlastu! ",
Tooltip_craft_woodenStakeDesc = "Dřevěný kůl k upevnění ostnatého drátu ",
Tooltip_craft_Needs = "Potřeby",
Tooltip_craft_barbedFenceDesc = "Plot z ostnatého drátu. Zpomaluje pohyb a může tě poškrábat ",
Tooltip_craft_woodenFenceDesc = "Dřevěný plot ",
Tooltip_craft_sandBagDesc = "Ochranný val z pytlů s pískem ",
Tooltip_craft_woodenWallDesc = "Jednoduchá dřevěná zeď, lze zabarikádovat, omítnout a nabarvit ",
Tooltip_craft_woodenPillarDesc = "Jednoduchý dřevěný sloup ",
Tooltip_craft_woodenFrameDesc = "Jednoduchý okenní rám, lze zabarikádovat, omítnout a nabarvit ",
Tooltip_craft_woodenFloorDesc = "Jednoduchá dřevěná podlaha ",
Tooltip_craft_woodenCrateDesc = "Dřevěná bedna ke skladování věcí ",
Tooltip_craft_smallTableDesc = "Malý stůl ",
Tooltip_craft_largeTableDesc = "Velký stůl ",
Tooltip_craft_tableDrawerDesc = "Stůl se šuplíkem ke skladování věcí ",
Tooltip_craft_woodenChairDesc = "Dřevěná židle ",
Tooltip_craft_rainBarrelDesc = "Barel ke sběru dešťové vody ",
Tooltip_craft_stairsDesc = "Nějaké schody ",
Tooltip_craft_woodenDoorDesc = "Obyčejné dveře. Musejí být zasazeny do rámu ",
Tooltip_craft_doorFrameDesc = "Dveřní rám, nutný k osazení dveří, může být omítnut ",
}

 
UI_CS:

UI_CS = {
-- Main screen (lua) :
UI_mainscreen_laststand = "POSLEDNÍ VZDOR",
UI_mainscreen_option = "NASTAVENÍ",
UI_mainscreen_debug = "DEBUG",
UI_mainscreen_demoBtn = "JSI INFIKOVÁN!",
UI_mainscreen_sandbox = "VOLNÁ HRA",
UI_mainscreen_survival = "PŘEŽITÍ",
UI_mainscreen_mods = "MÓDY",
UI_mainscreen_exit = "UKONČIT",
-- Option screen (lua)
UI_optionscreen_gameoption = "NASTAVENÍ HRY",
UI_optionscreen_display = "OBRAZ",
UI_optionscreen_fullscreen = "Celá obrazovka",
UI_optionscreen_videomemory = "Video paměť ",
UI_optionscreen_multicore = "Vícejádrové ",
UI_optionscreen_needreboot = "Vyžaduje restart",
UI_optionscreen_shaders = "Shadery ",
UI_optionscreen_shadersunsupported = "Nepodporováno hardwarem",
UI_optionscreen_resolution = "Rozlišení ",
UI_optionscreen_language = "Jazyk (vyžaduje restart) ",
UI_optionscreen_keybinding = "Nastavení kláves",
UI_optionscreen_reloading = "Nabíjení",
UI_optionscreen_easy = "Jednoduchá",
UI_optionscreen_normal = "Normální",
UI_optionscreen_hardcore = "Hardcore",
-- Map selecter (lua)
UI_mapselecter_title = "VYBER MAPU PRO NOVÝ SVĚT",
UI_mapselecter_savename = "Název pozice: ",
-- World screen (lua)
UI_worldscreen_title = "VYBER ULOŽENÝ SVĚT",
UI_worldscreen_deletesave = "Opravdu chceš smazat tuto pozici?",
-- login screen (lua)
UI_loginscreen_desurakey = "Klíč z Desury:",
UI_loginscreen_username = "Uživatelské jméno",
UI_loginscreen_purchasemethod = "Typ placení: ",
UI_loginscreen_desura = "Desura",
UI_loginscreen_google = "Google Checkout/PayPal",
UI_loginscreen_password = "Heslo: ",
UI_loginscreen_login = "PŘIHLÁSIT",
UI_loginscreen_loginfailed = "PŘIHLÁŠENÍ NEÚSPĚŠNÉ",
UI_loginscreen_loginsuccess = "PŘIHLÁŠENÍ ÚSPĚŠNÉ",
-- characters creation (lua)
UI_characreation_title = "UPRAVIT POSTAVU",
UI_characreation_title2 = "Vyber zaměstnání a vlastnosti",
UI_characreation_forename = "Jméno",
UI_characreation_surname = "Příjmení",
UI_characreation_gender = "Pohlaví",
UI_characreation_body = "Postava",
UI_characreation_bodytype = "Typ postavy",
UI_characreation_hair = "Vlasy",
UI_characreation_hairtype = "Typ vlasů",
UI_characreation_color = "Barva",
UI_characreation_beard = "Vousy",
UI_characreation_beardtype = "Typ vousů",
UI_characreation_addtrait = "Přidat vlastnost >",
UI_characreation_removetrait = "< Odebrat vlastnost",
UI_characreation_pointToSpend = "Bodů k použití",
UI_characreation_occupation = "Zaměstnání",
UI_characreation_availabletraits = "Vlastnosti k dispozici",
UI_characreation_choosentraits = "Zvolené vlastnosti",
UI_characreation_description = "Popis",
UI_characreation_cost = "Cena",
UI_charactercreation_needpoints = "Před hraním musíte vyrovnat pozitivní vlastnosti s negativními",
-- professions and Traits
UI_prof_securityguard = "Člen ochranky",
UI_prof_constructionworker = "Dělník na stavbě",
UI_prof_parkranger = "Strážce parku",
UI_prof_policeoff = "Policista",
UI_prof_fireoff = "Hasič",
UI_prof_unemployed = "Nezaměstnaný",
UI_trait_axeman = "Dřevorubec",
UI_trait_axemandesc = "Zdvojnásobí rychlost poškozování dveří při použití sekery.<br>Rychlejší švih sekerou.",
UI_trait_handy = "Zručný",
UI_trait_handydesc = "Rychlejší barikádování.",
UI_trait_thickskinned = "Odolnější",
UI_trait_thickskinneddesc = "Nižší šance pro poranění kůže vlivem škrábanců a kousanců.",
UI_trait_patient = "Trpělivý",
UI_trait_patientdesc = "Pomaleji se naštve.",
UI_trait_shorttemper = "Netrpělivý",
UI_trait_shorttemperdesc = "Rychleji se naštve.",
UI_trait_brooding = "Otrávený",
UI_trait_broodingdesc = "Pomaleji se dostává ze špatné nálady.",
UI_trait_brave = "Odvážný",
UI_trait_bravedesc = "Méně náchylný k zpanikaření.",
UI_trait_cowardly = "Bojácný",
UI_trait_cowardlydesc = "Zvlášť náchylný k zpanikaření",
UI_trait_clumsy = "Neohrabaný",
UI_trait_clumsydesc = "Při pohybu nadělá více hluku.",
UI_trait_graceful = "Ladný",
UI_trait_gracefuldesc = "Při pohybu nadělá méně hluku.",
UI_trait_hypochon = "Hypochondr",
UI_trait_hypochondesc = "Může si vyvinout infekční symptomy, aniž by byl infikován.",
UI_trait_shortsigh = "Krátkozraký",
UI_trait_shortsighdesc = "Menší dohlednost.<br>Pomalejší mizení dohlednosti.",
UI_trait_hardhear = "Nedoslýchavý",
UI_trait_hardheardesc = "Menší dosah vnímání.<br>Menší dosah sluchu.",
UI_trait_keenhearing = "Ostrý sluch",
UI_trait_keenhearingdesc = "Větší dosah vnímání.",
UI_trait_eagleeyed = "Ostříží zrak",
UI_trait_eagleeyeddesc = "Rychlejší mizení dohlednosti.<br>Větší úhel pohledu.",
UI_trait_heartyappetite = "Těžký jedlík",
UI_trait_heartyappetitedesc = "Potřebuje jíst častěji.",
UI_trait_lighteater = "Lehký jedlík",
UI_trait_lighteaterdesc = "Může jíst méně pravidelněji.",
UI_trait_athletic = "Atletický",
UI_trait_athleticdesc = "Rychlejší při běhu.<br>Může běžet déle bez únavy.",
UI_trait_overweight = "Nadváha",
UI_trait_overweightdesc = "Pomalejší při běhu.<br>Rychleji se unaví při běhu.",
UI_trait_strong = "Silný",
UI_trait_strongdesc = "Větší síla úderu zbraněmi na blízko.<br>Navýšená nosnost.",
UI_trait_stout = "Statný",
UI_trait_stoutdesc = "Větší síla úderu zbraněmi na blízko.<br>Navýšená nosnost.",
UI_trait_weak = "Slabý",
UI_trait_weakdesc = "Menší síla úderu zbraněmi na blízko.<br>Snížená nosnost.",
UI_trait_feeble = "Ochablý",
UI_trait_feebledesc = "Menší síla úderu zbraněmi na blízko.<br>Snížená nosnost.",
UI_trait_resilient = "Houževnatý",
UI_trait_resilientdesc = "Méně náchylný k onemocnění.<br>Pomalejší tempo zombifikovace.",
UI_trait_pronetoillness = "Náchylný k nemocem",
UI_trait_pronetoillnessdesc = "Více náchylný k onemocnění.<br>Rychlejší tempo zombifikace.",
UI_trait_lightdrink = "Lehký alkoholik",
UI_trait_lightdrinkdesc = "Opije se rychleji.",
UI_trait_harddrink = "Otrlý alkoholik",
UI_trait_harddrinkdesc = "Neopije se tak snadno.",
UI_trait_agoraphobic = "Agorafobický",
UI_trait_agoraphobicdesc = "Panikaří, když je venku.",
UI_trait_claustro = "Klaustrofobický",
UI_trait_claustrodesc = "Panikaří, když je v uzavřeném prostoru.",
UI_trait_marksman = "Ostrostřelec",
UI_trait_marksmandesc = "Zlepšená přesnost zbraní.<br>Rychleji nabíjí.",
UI_trait_nightowl = "Ponocný",
UI_trait_nightowldesc = "Potřebuje méně spánku.<br>Je více ostražitý i během spánku.",
UI_trait_giftgab = "Výmluvný",
UI_trait_giftgabdesc = "Extra vysoké charisma.<br>Lepší šance na získání přízně od nehratelných postav (NPC).",
UI_trait_outdoorsman = "Venkovan",
UI_trait_outdoorsmandesc = "Není ovlivněn nepříznivými podmínkami špatného počasí.<br>Extra orientační smysly.",
-- various
UI_btn_back = "ZPĚT",
UI_btn_save = "ULOŽIT",
UI_btn_next = "DALŠÍ",
UI_btn_play = "SPUSTIT",
UI_btn_delete = "SMAZAT",
UI_btn_new = "NOVÝ",
UI_Yes = "Ano",
UI_No = "Ne",
-- Last stand selecter (lua)
UI_laststand_title = "VYBER VÝZVU POSLEDNÍHO VZDORU",
  UI_characreation_random = "Náhodný",
}

 
And my precise (hopefully) changelog is also included!
 
A také přikládám můj přesný (doufejme) seznam změn! (anglicky)
 
CHANGELOG 7. 11. 2013

Tooltip
 
Modified:
 
Tooltip_food_Uncooked = "[Neuvařené]" -> "[syrové]"
Tooltip_food_Rotten = "[skažené]" -> "[Zkažené]"
Tooltip_food_Hunger = "Hladovost" -> "Hlad"
Tooltip_food_Unhappiness = "Stesk" -> "Smutek"
Tooltip_food_Dangerous_uncooked = "[Nebezp. neuvařené]" -> "[Nebezpečné syrové]"
Tooltip_tissue_tooltip = " Použij k potlačení kýchání a kašle" -> " Použij k potlačení rýmy a kašle"
Tooltip_item_Weight = "Váha" -> "Hmotnost"
Tooltip_weapon_Unusable_at_max_exertion = "Nepoužitelné při max. zátěži." -> "Nepoužitelné při plné zátěži."
Tooltip_container_Weight_Reduction = "Snížení zatížení" -> "Snížení hmotnosti"
 
Added:
 
Tooltip_item_TwoHandWeapon = "Plně efektivní v držení oběma rukama."
 
IG_UI
 
Added:
 
IGUI_health_Overall_Body_Status = "Celkový stav těla"
IGUI_health_zombified = "ZOMBIFIKOVÁN!"
IGUI_health_ok = "OK"
IGUI_health_Slight_damage = "Mírné zranění"
IGUI_health_Very_Minor_damage = "Velmi lehké zranění"
IGUI_health_Minor_damage = "Lehké zranění"
IGUI_health_Moderate_damage = "Vážnější zranění"
IGUI_health_Severe_damage = "Těžké zranění"
IGUI_health_Very_Severe_damage = "Velmi těžké zranění"
IGUI_health_Crital_damage = "Kritické zranění"
IGUI_health_Highly_Crital_damage = "Velmi kritické zranění"
IGUI_health_Terminal_damage = "Smrtelné zranění"
IGUI_health_Deceased = "Zesnulý"
IGUI_health_Left_Hand = "Levá ruka"
IGUI_health_Right_Hand = "Pravá ruka"
IGUI_health_Left_Forearm = "Levé předloktí"
IGUI_health_Right_Forearm = "Pravé předloktí"
IGUI_health_Left_Upper_Arm = "Levá paže"
IGUI_health_Right_Upper_Arm = "Pravá paže"
IGUI_health_Upper_Torso = "Hrudník"
IGUI_health_Lower_Torso = "Břicho"
IGUI_health_Head = "Hlava"
IGUI_health_Neck = "Krk"
IGUI_health_Groin = "Rozkrok"
IGUI_health_Left_Thigh = "Levé stehno"
IGUI_health_Right_Thigh = "Pravé stehno"
IGUI_health_Left_Shin = "Levá holeň"
IGUI_health_Right_Shin = "Pravá holeň"
IGUI_health_Left_Foot = "Levé chodidlo"
IGUI_health_Right_Foot = "Pravé chodidlo"
IGUI_health_Unknown_Body_Part = "Neznámá část těla"
 
Modified:
 
IGUI_invpanel_drop_all = "položit vše" -> "Položit vše"
IGUI_invpanel_drop_one = "položit 1" -> "Položit 1"
IGUI_char_Zombies_Killed = "Zabitých zombie" -> "Zabito zombií"
IGUI_char_Survivor_Killed = "Zabitých přeživší" -> "Zabito přeživších"
IGUI_perks_Aiming = "Zaměřovací" -> "Míření"
IGUI_perks_Reloading = "Nabíjecí" -> "Přebíjení"
IGUI_perks_Sprinting = "Sprintující" -> "Sprint"
IGUI_perks_Lightfooted = "Kráčející" -> "Lehká chůze"
IGUI_perks_Nimble = "Bystrý" -> "Mrštnost"
IGUI_perks_Sneaking = "Plíživý" -> "Plížení"
 
UI
 
Added:
 
UI_charactercreation_needpoints = "Před hraním musíte vyrovnat pozitivní vlastnosti s negativními",
 
Modified: 
 
UI_mainscreen_sandbox = "SANDBOX" -> "VOLNÁ HRA"
UI_mainscreen_survival = "SURVIVAL" -> "PŘEŽITÍ"
UI_worldscreen_deletesave = "Opravdu chceš smazat tuto pozici ?" -> "Opravdu chceš smazat tuto pozici?"
UI_loginscreen_username = "Uživ. jméno:" -> "Uživatelské jméno"
UI_loginscreen_purchasemethod = "Zvolená koupě: " -> "Typ placení: "
UI_characreation_beard = "Bradka" -> "Vousy"
UI_characreation_beardtype = "Typ bradky" -> "Typ vousů"
UI_prof_securityguard = "Ochranka" -> "Člen ochranky"
UI_trait_handydesc = "Rychlejší zabarikádování." -> "Rychlejší barikádování."
 
Survival guide
 
Changed "levé tlačítko (LMB)" for "pravé tlačítko (RMB)" in combat part
 
ContextMenu
 
Added:
 
ContextMenu_Equip_Two_Hands = "Vzít do obou rukou"
ContextMenu_Light = "Zapálit"
ContextMenu_Smoke = "Kouřit"
 
Modified:
 
ContextMenu_Close_curtains = "Stáhnout závěsy" -> "Zatáhnout závěsy"
 
Items
 
Added:
 
DisplayNameBottle_with_Mayonnaise_(Half) = "Poloprázdná sklenice s majonézou"
  DisplayNameBottle_with_Mayonnaise_(Empty) = "Prázdná sklenice od majonézy"
DisplayNameCorn = "Kukuřice"
DisplayNameEggplant = "Lilek"
DisplayNameLeek = "Pórek"
DisplayNameGrapes = "Hrozny"
DisplayNameThread = "Nit"
DisplayNameNeedle = "Jehla"
DisplayNameCube = "Rubikova kostka"
DisplayNameDough= "Těsto"
DisplayNameBakingTray= "Plech na pečení"
DisplayNameRolled_Dough= "Vyválené těsto"
DisplayNameBaking_Tray_With_Bread= "Pečící plech s chlebem"
 
Modified:
 
DisplayNameBottle_with_Remoulade_(Half) = "Poloplná sklenice s remuládou" -> "Poloprázdná sklenice s remuládou"
  DisplayNameBottle_with_Remoulade_(Empty) = "Prázdná sklenice s remuládou" -> "Prázdná sklenice od remulády"
DisplayNamePlastic_Bag = "Igelitová tažka" -> "Igelitová taška"
 
Recipes
 
Added: 
 
Recipe_Make_Boring_Salad = "Udělat jednoduchý salát"
Recipe_Make_Simple_Salad = "Udělat obyčejný salát"
Recipe_Make_Tasty_Salad = "Udělat chutný salát"
Recipe_Make_Vegetarian_Potato_Salad = "Udělat vegetariánský bramborový salát"
Recipe_Make_Potato_Salad = "Udělat bramborový salát"
 
Modified:
 
Recipe_Make_Boring_Soup = "Uvařit nijak skvělou polévkou" -> "Uvařit jednoduchou polévku"
Recipe_Make_Tasty_Soup = "Uvařit chutnout polévkou" -> "Uvařit chutnou polévku"

 

CHANGELOG 7. 11. 2013b

Tooltip
 
  Modified:
  
    Tooltip_item_TwoHandWeapon = "Plně efektivní v držení oběma rukama." -> "Plně efektivní při držení oběma rukama."
    Tooltip_craft_barElementDesc = "Bar ke skladování chlastu! " -> "Bar k  uskladnění chlastu! "
    Tooltip_craft_woodenStakeDesc = "Dřevěný kůl k upevnění ostatného drátu " -> "Dřevěný kůl k upevnění ostnatého drátu "
    Tooltip_craft_sandBagDesc = "Ochranná zeď z pytlů s pískem " -> "Ochranný val z pytlů s pískem "
    Tooltip_craft_doorFrameDesc = "Dveřní rám, nutný ke dveřím, může být omítnut " -> "Dveřní rám, nutný k osazení dveří, může být omítnut "
    
Recipes
  
  Modified:
  
    Recipe_Make_Campfire_Kit = "Vytvořit sadu pro ohniště" -> "Vytvořit sadu na rozdělání ohně"
    Recipe_GetSteelAndFlint = "Vytvořit křesadlo" -> "Vyrobit křesadlo"
    Recipe_Make_Kindling = "Vytvořit třísky na podpal" -> "Naštípat třísky"
    Recipe_Make_Wooden_Stick = "Vytvořit dřevěný kolík" -> "Vyrobit dřevěný kolík"
    Recipe_Make_Tent_Kit = "Vytvořit sadu pro stan" -> "Sestavit stanovou sadu"
    Recipe_Make_Mildew_Cure = "Vytvořit lék na plíseň" -> "Namíchat přípravek proti plísním"
    Recipe_Make_Flies_Cure = "Vytvořit lék proti mouchám" -> "Namíchat přípravek proti hmyzu"
    Recipe_Open_Radish_Seed_Packet = "Otevřít balíček s ředkvovými semeny" -> "Otevřít balíček se semeny ředkviček"
    Recipe_Craft_Spiked_Bat = "Vytvořit pálku s hřebíky" -> "Vyrobit pálku s hřebíky"
    Recipe_Craft_Spiked_Plank = "Vytvořit prkno s hřebíky" -> "Vyrobit prkno s hřebíky"
    Recipe_Smash_Watermelon = "Rozmlátit meloun" -> "Rozbít meloun"
    Recipe_Make_Pot_of_Soup = "Uvařit hrnec s polévkou" -> "Připravit hrnec polévky"
    Recipe_Make_Hot_Drink = "Vytvořit horký nápoj" -> "Připravit horký nápoj"
    Recipe_Make_Ramen = "Vytvořit japonskou polévku (Ramen)" -> "Připravit nudlovou polévku"
    Recipe_Make_Cheese_Sandwich = "Vytvořit sýrový sendvič" -> "Připravit sýrový sendvič"
    Recipe_Make_Grilled_Cheese_Sandwich = "Vytvořit grilovaný sýrový sendvič" -> "Připravit opečený sýrový sendvič"
    Recipe_Make_Broccoli_Chicken_Casserole = "Uvařit kuřecí polévku se zeleninou" -> "Připravit kuřecí casserole s brokolicí"
    Recipe_Make_Boring_Soup = "Uvařit jednoduchou polévku" -> "Připravit jednoduchou polévku"
    Recipe_Make_Simple_Soup = "Uvařit obyčejnou polévku" -> "Připravit obyčejnou polévku"
    Recipe_Make_Tasty_Soup = "Uvařit chutnou polévku" -> "Připravit chutnou polévku"
    Recipe_Write_Doodle = "Načmárat něco" -> "Něco načmárat"
    Recipe_Make_Plaster_Bucket = "Vytvořit kbelík s omítkou" -> "Rozmíchat omítku v kbelíku"
    Recipe_Craft_Drawer = "Vytvořit zásuvku" -> "Vyrobit šuplík"
    Recipe_Craft_Sheet_Rope = "Vytvořit lano z prostěradla" -> "Vyrobit lano z prostěradla"
    Recipe_Make_Boring_Salad = "Udělat jednoduchý salát" -> "Připravit jednoduchý salát"
    Recipe_Make_Simple_Salad = "Udělat obyčejný salát" -> "Připravit obyčejný salát"
    Recipe_Make_Tasty_Salad = "Udělat chutný salát" -> "Připravit chutný salát"
    Recipe_Make_Vegetarian_Potato_Salad = "Udělat vegetariánský bramborový salát" -> "Připravit vegetariánský bramborový salát"
    Recipe_Make_Potato_Salad = "Udělat bramborový salát" -> "Připravit bramborový salát"  
  
  Removed:
  
    Redundant Recipe_Make_Bowl_of_Soup = "Naplnit misku polévkou"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Changed some translations in Tooltip_CS and Recipes_CS making those two completely revised, both updated and changelog (7. 11. 2013b) added in my previous post.

 

-----

 

Pozměnil jsem některé překlady v Tooltip_CS a Recipes_CS, což oba soubory činí z mé strany kompletně revidované, oba soubory jsem v předchozím příspěvku aktualizoval a přidal jsem seznam změn (7. 11. 2013b).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dobrá práce, Vipere.

 

Jen bych odmazal mezery mezi "Potenciálně opravuje" a "Šance na úspěch" a dvojtečkami, protože v češtině se dvojtečka (tuším akorát s výjimkou měřítek map) píše hned za předchozí výraz.

 

A možná bych ještě "Digitálky" napsal prostě jako "Digitální hodinky", ale někomu můžou více sedět digitálky, takže rozhodnutí nechám zcela na tobě.

 

Jinak si myslím, že paráda.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ahoj a díky :). Já vím, že se dvojtečky píší hned za předchozí výraz, ale šlo mi o to, jestli to ve hře pak nějak nebude blbnout (kontrola proměnných apod.). Funguje to zdá se dobře, takže to upravím společně s pár drobnostma.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aktualizováno pro build 32.3.

 

Zprávy o aktualizacích již nebudou přidávány. Vše je totiž zapisováno do hlavního příspěvku.

Edited by Rsa Viper

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...